Blackjack

Blackjack is één de het opwekken en het onderhouden spelen in casino. Het is waarschijnlijk het populairste spel, aangezien het gemakkelijk is te leren en de uitbetalingen groot zijn. Bovendien is de huisrand verrassend laag.

Het belangrijkste ding zich over blackjack te herinneren is dat het daadwerkelijke spelspel eenvoudig is. Het doel is kaarten te krijgen die aan 21, als in eenvoudigere voorganger van het spel, 21 gelijk zijn. Dit kan in menig opzicht worden bereikt. Bijvoorbeeld, zijn de beeldkaarten tien punten elk waard. En de aas kan of 1 of elf, afhankelijk van de kaarten waard zijn die u hebt. Bijvoorbeeld, als u een koningin en een aas hebt, de aas elf waard is, sindsdien zult u 21 worden, het aantal punten die voor een blackjack worden vereist. Als u tien gaf, zullen een koningin en een aas, de aas één waard zijn, aangezien als het elf dan waard zal zijn u mislukking zou gaan en met het spel moet ophouden.

Een ander belangrijk te herinneren ding zich is dat u tegen de handelaar, niet de andere spelers speelt. Zelfs als er andere mensen die bij de lijst spelen zijn, als de handelaar verliest zult u winnen, zelfs als de andere spelers hogere kaarten dan u hebben. Dit is belangrijk om zich te herinneren. Wanneer het besluiten of om meer kaarten te nemen of, u needn't geen aandacht de kaarten van andere speler betaalt.

Close